Van de nood een deugd maken: Corona Research Super Project

De coronacrisis heeft ook het onderwijs aan de universiteiten ontregeld. Onderzoeksstages vielen in het water. Maar dankzij vereende krachten is er een prachtig alternatief uit de grond gestampt: het Corona Research Super Project.

Tekst: Gert-Jan van den Bemd | 8 april 2020

5 minuten

-

Julie Nonnekens is als onderzoeker verbonden aan de afdelingen Moleculaire Genetica en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van het Erasmus MC. Ze richt zich op het ontrafelen van de onderliggende mechanismen die een rol spelen bij de behandeling van kanker met radioactieve straling. Met het coronavirus heeft ze eigenlijk niets te maken. Toch coördineert ze nu het Corona Research Super Project. ‘Door de coronacrisis werken we sinds een maand vanuit thuis. In de eerste weken hebben we heel veel gedaan om het onderwijs op de rit te krijgen. Ik had contact met collega Claire Wyman, hoogleraar Moleculaire Radiobiologie. Zij is directeur van de bachelor- en masteropleiding Nanobiology van Erasmus MC en TU Delft. Regelmatig assisteer ik bij het onderwijs en op mijn laboratorium werken studenten van die opleiding. Voor studenten die hun stage dreigden mis te lopen moest een alternatief worden gezocht. Vanuit dat contact is het Corona Research Super Project ontstaan.’ Wyman en Nonnekens verzamelden met collega-wetenschappers interessante corona-gerelateerde onderwerpen die de studenten vanuit thuis konden oppakken. Dat resulteerde in deze vraagstukken:

Welk model zou bij een vólgende pandemie waardevol kunnen zijn?

Hoe staat het met de ontwikkeling van vaccins en de immuniteit van de bevolking?

Welke preventieve maatregelen en behandelingen zijn er? En werken die wel?

Welke tests zijn in omloop om besmetting te testen en deugen die?

De pandemie bestrijden: hoe worden beslissingen genomen? En kan gamification daarbij helpen?

Is de kennis van influenza (de griep) toepasbaar bij covid-19?

Onderzoeksvraag

Nonnekens: ‘Inmiddels hebben zich ruim 60 studenten aangemeld, met diverse achtergronden: nanobiologie, natuurkunde, geneeskunde. Daarmee hebben we veelzijdige groepen samengesteld, zodat de studenten van elkaar kunnen leren. Elke groep wordt begeleid door een expert op het gebied van bijvoorbeeld immunologie, virussen of computermodellen. De studenten duiken de wetenschappelijke literatuur in en komen zelf met een onderzoeksvraag. Omdat dit project wordt beschouwd als een stageperiode, dienen de studenten zelf met oplossingen te komen. Welke informatie is er al, welke informatie moeten ze zelf genereren? In de afgelopen weken is er wereldwijd een enorme hoeveelheid informatie vrijgekomen, maar daarvan is de betrouwbaarheid lang niet altijd vastgesteld. Ook dat behoort tot de opdracht aan de studenten.’

Flexibel

Johanna Colgrove, coördinator van het Nanobiology programma, heeft vooral een ondersteunende rol bij het Corona Research Super Project. ‘Ik zorg ervoor dat de studenten en de groepen online met elkaar in verbinding staan en dat de informatie die zij vergaren op een veilige manier opgeslagen en gedeeld worden. De eerste 60 studenten zijn nu gestart, maar er is nog ruimte voor meer belangstellenden. Ik verwacht dat we meer experts zullen vinden die ons project willen ondersteunen als het aantal studenten verder toeneemt. In deze tijd wordt de verbinding met elkaar gemist, het valt niet mee om gemotiveerd te studeren. Hiermee bieden we de studenten een uitdagend alternatief. Voor sommigen is het Corona Research Super Project de afsluiting van hun studie, voor anderen een stageperiode, weer anderen doen mee vanwege de actuele relevantie.’ Nonnekens: ‘De studenten hebben online contact met de andere groepen, zodat zij van elkaar weten waar iedereen mee bezig is. Er komt een groepsverslag, soms ook een individueel verslag. Uiteindelijk zullen de resultaten op een symposium worden gepresenteerd. Natuurlijk zijn we daarbij afhankelijk hoe de pandemie zich verder ontwikkelt.’

Waardering

Dalia Aljawaheri, masterstudent Nanobiology: ‘Ik denk dat dit een prachtig initiatief is voor de studenten die nu niet in een laboratorium aan de slag kunnen. Het Corona Research Super Project biedt ruimte om initiatieven te ontplooien en dat is iets waar studenten echt naar uitkijken. De coronacrisis is nú, dat we onze kennis en vaardigheden direct kunnen toepassen maakt het project heel relevant. Het geeft een gevoel van waardering.’

In de praktijk

Claire Wyman benadrukt de meerwaarde van het Corona Research Super Project: ‘Onze studenten worden opgeleid met de gedachte dat hun vakgebied een maatschappelijk belang heeft. Nu zitten we in een situatie waarin ze dat ook in de praktijk kunnen brengen. Ze zijn nu in de gelegenheid om hun vaardigheden los te laten op een ingewikkeld biologisch proces dat nú plaatsvindt en ons allemaal aangaat. Ik ben heel benieuwd wat deze periode op gaat leveren.’