Verbinding in zware tijden: We\Visit E-Health ondersteunt menselijk contact

‘Covid-19 confronteert de maatschappij niet alleen met medische uitdagingen, maar veroorzaakt ook psychische stress bij patiënten en hun naasten,’ vertelt Elif Özcan, hoofd van het Critical Alarms Lab van de faculteit Industrieel Ontwerpen van TU Delft en hoofd zorgtechnologie bij de Intensive-careafdeling van het Erasmus MC.

Tekst: Gert-Jan van den Bemd | 17 april 2020

5 minuten

‘Coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, verblijven in quarantaine en bezoekers worden vanwege de preventieve maatregelen meestal geweerd. Sommige ziekenhuizen staan één kort bezoek per dag toe, waardoor veel familieleden en naasten niet in de gelegenheid gesteld worden om de patiënt te bezoeken en troost te bieden. Voor intensive care-units gelden nog meer beperkende regels: het toesturen van kaarten en bloemen, het versturen van videoboodschappen of voicemailberichten zijn vaak niet toegestaan.’ Özcan zocht de samenwerking met de faculteiten Industrieel Ontwerpen en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft, het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en het Erasmus MC en zo werd het We\Visit platform bedacht. Het verbindt familieleden met hun naasten in moeilijke tijden zoals nu. ‘Het is een online platform waarmee sociale contacten en emotionele steun via een veilige verbinding mogelijk wordt. Natuurlijk zijn er al systemen als FaceTime en WhatsApp, maar wij denken dat die niet of minder geschikt zijn. De meeste coronapatiënten zijn vijfenzestig jaar of ouder. Lang niet allemaal beschikken zij over een smartphone of ze missen de ervaring om daar handig mee om te gaan. Ook worden patiënten vaak onverwacht opgenomen. Met de ambulance worden ze naar het ziekenhuis vervoerd, vaak zonder hun mobiele telefoon. Sommige ziekenhuizen staan geen mobiele telefoons toe in hun covid-19 units. En bestaande videoverbindingen zijn niet altijd veilig, waardoor de privacy binnen het ziekenhuis niet gewaarborgd kan worden.’

Dringend behoefte

We\Visit wordt ontwikkeld voor de tablet. Er zijn drie typen gebruikers: de patiënten en familieleden die een videogesprek willen voeren, medewerkers die het platform beheren, en vrijwilligers die de tablet voor de patiënt bedienen. ‘De wens voor een veilig platform bestaat al langer,’ vertelt Özcan. ‘Stichting FCIC (Family and Patient Centered Intensive Care) en IC-Connect (de organisatie voor intensive care-patiënten) hebben dat geluid veelvuldig laten horen. Met de uitbraak van covid-19 is de behoefte aan zo’n platform alleen nog dringender geworden.’

Een ic-patiënt kreeg tranen in zijn ogen omdat hij met zijn familieleden kon communiceren

Token

Bewaking van de privacy van patiënten en hun familieleden in hun meest kwetsbare momenten staat voorop. Ook de bewaking van het systeem tegen malware en cyberaanvallen vraagt vergaande technische en digitale maatregelen. Een paar voorbeelden om de veiligheid te vergroten: het gebruik van een ‘token’, een cijfercode, waardoor het terugkerend contact tussen patiënt en naasten betrouwbaarder wordt. Özcan: ‘Ons platform is geschikt voor elke zorgcentrum waar patiënten in quarantaine verblijven: medische centra en regionale ziekenhuizen, verzorgings- en verpleegtehuizen, zorghotels, hospices. De videoverbinding van het platform is al voor een belangrijk deel gerealiseerd. Vervolgens zal de eenrichting communicatielijn worden ontwikkeld. 2020 beschouwen we als een pilotfase. Als die succesvol blijkt te zijn, gaan we in 2021 het systeem verder uitbreiden en optimaliseren met de hulp van verschillende experts op het gebied van design, communicatie en digitale veiligheid.’ Het Reinier de Graaf Gasthuis is het eerste ziekenhuis dat het platform test. ‘Ze zijn erg tevreden met de eerste resultaten. Ze vertelden me dat een ic-patiënt tranen in zijn ogen kreeg omdat hij met zijn familieleden kon communiceren. Ook het Erasmus MC gaat met We\Visit aan de slag. We zoeken naar jonge vrijwilligers die minder vatbaar zijn voor het coronavirus die de ic-patiënten kunnen helpen bij het bedienen van de tablets. Dat is een taak die we niet bij de verpleegkundigen willen leggen.’

Teamwork

Özcan: ‘We gaan de effectiviteit van We\Visit bepalen. Bereiken we het doel wat we willen bereiken? Zorgen we ervoor dat de patiënten en hun familieleden meer gerustgesteld zijn en dat hun emotionele band wordt versterkt?’ We\Visit is volgens Özcan een ultiem voorbeeld van convergentie: ‘Ontwerpers, psychologen, computerwetenschappers, technici, artsen en verpleegkundigen, mensen met verstand van funding, beleid, juridische zaken, voormalig ic-patiënten… Allemaal hebben we onze kennis gebundeld om een acuut en urgent gezondheidsprobleem aan te pakken. Het is een fantastisch voorbeeld van transdisciplinair teamwork.’