Met vereende krachten

De drie bestuurders van Erasmus Universiteit, TU Delft en Erasmus MC spreken over de mogelijke aanvliegroute om de (medische) wereld te wapenen tegen een mogelijk nieuwe uitbraak.

Tekst: Gert-Jan van den Bemd | 19 april 2020

3 minuten

Ernst Kuipers (links), Tim van der Hagen en Rutger Engels - beeld Roger Cremers

De covid-19 pandemie confronteert ons met enorme sociaal-economische problemen en een ongekend zware belasting van het zorgsysteem. Een snelle opschaling van de zorgcapaciteit is een van de eerste stappen die we hebben moeten zetten om de gevolgen van deze nieuwe ziekte op te vangen. Die uitbreiding vraagt om tal van maatregelen. Er is behoefte aan extra apparatuur en extra persoonlijke beschermingsmiddelen. Er moeten modellen ontwikkeld worden die kunnen voorspellen wat ziekenhuizen te wachten staat, in aantallen patiënten en in de duur van hun verblijf in het ziekenhuis. Er is behoefte aan predictiemodellen die ons inzicht geven welke patiënten risico lopen om op de ic te belanden. We hebben een systeem nodig waarmee we op landelijk niveau overzicht hebben van beschikbaarheid van bedden, en waarmee we de spreiding van patiënten kunnen optimaliseren. Tegelijkertijd moeten we de risico’s op verdere verspreiding verlagen. Denk aan manieren om vroegtijdig besmettingen op te sporen. En we willen snel en betrouwbaar kunnen vaststellen met wie besmette personen in contact zijn geweest. Dat vraagt om slimme technologische oplossingen die eenvoudig in te zetten zijn. Om al deze uitdagingen aan te gaan, is bundeling van kennis en kunde vanuit verschillende disciplines van groot belang. TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC hebben met zijn drieën deze handschoen opgepakt. Met de convergentie van technische wetenschappen, geneeskunde en sociale en economische wetenschappen zoeken we gezamenlijk naar slimme oplossingen om deze crisis te lijf te gaan. We richten ons daarbij niet alleen op de huidige noodsituatie, we kijken juist nu ook naar de toekomst. Hoe kunnen we een volgende pandemie voorkomen? Hoe kunnen we onszelf beter beschermen tegen infectieziekten, tegen de gevolgen van klimaatverandering? Hoe richten we een veiliger samenleving in? Hoe gaan we om met milieuproblemen, met de interactie tussen mens en dier, met onze mobiliteit? Kunnen we meer op afstand doen, in de zorg, maar ook in andere sectoren? Hoe gebruiken we data om onze doelen te bereiken? Wat zijn de ethische dilemma’s die we bij al deze ontwikkelingen tegenkomen? Met vereende krachten zijn we aan het werk. Voor nu én voor de toekomst.

Met vereende krachten zijn we aan het werk. Voor nu én de toekomst.